Satsning på lærlinger

Mikael Finkenhagen Skarprud og Morten Hovden Aabø er lærlinger hos oss og begge har stort ønske om å bli rørleggere. Vest-Telemark Blad har skrevet sak om guttene og lærlingeordningen.

Begge guttene går på videregående skole og er utplassert hos oss i Kviteseid Rørhandel to dager i uka, når de ikke har vanlig skole. Vi er en godkjent lærebedrift og samarbeider med Opplæringskontoret for Rørleggere i Telemark, Norges Rørleggeres Landsforbund og Varme & Bad.

Margit Råmunddal, daglig leder i Kviteseid Rørhandel forteller at guttene har et stort talent og får god oppfølging av "læremesterne" som til daglig jobber i bedriften. Siden begge guttene er fra bygda, håper hun at Kviteseid Rørhandel kan være med å inspirere dem til å bli i yrket og at de har en fremtid i rørleggerbedriften.

Last ned og les hele artikkelen fra Vest-Telemark Blad her »