Produkter Tjenester Meny

Kviteseid Rørhandel og sortvannsanlegg

På dette prosjektet har Kviteseid Rørhandel samarbeidet med graveentreprenør Knut Løften maskin AS. Vi har stått for kommunal søknad og prosjektering av sortvannsanlegget for Haukeli hytter og hus. Jobben er, som du ser, grundig dokumentert!

Vi har forøvrig utført en rekke slike oppdrag i Vest-Telemark. Sammen med kommunene finner vi fram til de beste løsningene for hvert enkelt prosjekt. Knut Løften As, som har bidratt i dette prosjektet, er en av flere utførende på gravearbeider. Vi samarbeider også med Eikeland Maskin AS og flere lokale entreprenører på tilsvarende jobber.