Produkter Tjenester Meny

Om oss i Kviteseid Rørhandel

Vi har medlem av Rørentreprenørene Norge (tidligere NRL)  og har solid fagkompetanse. Vi har egen butikk med stort varelager.  

Godkjenninger, sertifiseringer og kurs

Våre medarbeidere innehar bred kompetanse som er relevant for de arbeidsoppgavene vi utfører, og vi oppdaterer stadig med ny kunnskap gjennom ulike sertifiseringer og kurs. 

Vår bedrift har følgende godkjenninger:

 • Godkjent lærebedrift
 • Medlem i Rørentreprenørene Norge
 • Sentral godkjenning
 • Sertifisert varmepumpeinstallatør
 • Varmearbeider

Vi har medarbeidere med følgende sertifiseringer og kurs:

 • Våtrom
 • Svennebrev rørleggerfaget
 • Fagbrev industrirørlegger
 • ADK1-sertifikat
 • F-gass forordningen (EF)
 • Mapress/Mepla KPK bevis
 • Kompetansebevis Plan og bygningslov
 • Autorisert montor luft/luft varmepumpe
 • HMS
 • Bore- og brønnteknikk
 • Varmluftssveising av Protan G 1,5mm med håndapparat
 • Installering av Aquatherm red pipe sprinklersystem

Litt om historikken til Kviteseid Rørhandel 

Henry Lunde (f. 17.09.52) startet opp mai 1983 for Statkraft. Han begynte å arbeide fra garasjen hjemme i 1985 med sanitær, og hadde en rørlegger i arbeid. Lunde var på Statkraft sammenhengende i fem år. I 1987 åpnet han butikk på Mylletomta.

Halvor Solberg kjøpte 50% av aksjene til Henry Lunde i 2004. Margit Råmunddal kjøpte 35% av aksjene til Henry Lunde i 2005. Margit Råmunddal overtok som daglig leder etter Henry Lunde fra januar 2006. I november 2006 kjøpte Margit Råmunddal resten av aksjene til Henry Lunde (15%).

Dagens aksjeeiere:
Margit Råmunddal: 50%
Halvor Solberg: 50%