Produkter Tjenester Meny

Varmeteknisk kompetanse

Når du skal velge metode for oppvarming, er det viktig at rørleggeren har den rette kompetansen. Og den har vi i Kviteseid Rørhandel.

Riktig og oppdatert kompetanse er nøkkelen for å kunne ta riktige valg. Vi kan dimensjonering, oppbygging og riktig montering av vannbårne varmeanlegg.

Vi kan utføre følgende:

  • Forenklet beregning av varmebehov
  • Dimensjonering av rørledninger, varmepumper og komponenter i et vannbårent varmeanlegg
  • Igangkjøring, innregulering og feilsøking på vannbårne varmeanlegg og varmepumper
  • FDV, overlevering og reklamasjonshåndtering

Kviteseid Rørhandel AS har rørleggere med oppdatert kunnskap om vannbårent varmeanlegg.

Lurer du på noe om vannbårne varmeanlegg?